CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin từ website https://sht.vn gồm: địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ của khách hàng. Đây là những thông tin mà Smarthome Tech yêu cầu khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và để Smarthome Tech liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sẽ sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
• Gửi thông báo về các hoạt động liên quan đến trao đổi thông tin giữa khách hàng và website Smarthome Tech;
• Liên lạc và giải quyết các trường hợp đặc biệt với khách hàng.
• Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc xác nhận và liên hệ liên quan đến giao dịch tại Smarthome Tech;
• Trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật: Công ty sẽ hợp tác và cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng. Không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Smarthome Tech.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

• Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Smartek
• Địa chỉ: 29/10A, Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
• Email: quoctan.sht@gmail.com
• Hotline: 0973.822.079

5. Quyền và Công cụ Tùy chỉnh Dữ liệu Cá nhân

Khách hàng được ủy quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này.
Khách hàng cũng có quyền gửi khiếu nại về người bán tới Ban quản trị của trang web khuyến mại Smarthome Tech. Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin khi nhận phản hồi này và tiến hành xử lý kịp thời tùy thuộc vào mức độ đúng đắn của phản ánh từ thành viên.

6. Tuyên Bố Bảo Mật Thông tin Cá nhân của Khách hàng

• Smarthome Tech cam kết đảm bảo bảo mật tuyệt đối cho thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Smarthome Tech. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi khách hàng khi có sự đồng ý từ khách hàng đó, trừ khi có quy định khác từ pháp luật.
• Không sử dụng, không chuyển giao, không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý từ khách hàng.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công bởi hacker d导n đến mất mát dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức cho cơ quan điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng biết.
• Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm thông tin hóa đơn và chứng từ số hóa trên https://sht.vn.
• Ban quản lý Smarthome Tech yêu cầu mỗi cá nhân đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin này. Ban quản lý Smarthome Tech không chịu trách nhiệm và không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu như tất cả thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu không chính xác.